Sprawdź, kogo szukamy do naszego zespołu.

Kariera

Specjalista ds. formalno-prawnych

Obowiązki

 • Badanie stanu formalno – prawnego gruntów
 • Wprowadzenie planowanych obiektów infrastruktury energetycznej do MPZP lub uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
 • Pozyskanie praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
 • Doprowadzenie do uzyskania służebności przesyłu (umowy cywilno-prawne zawarte w drodze negocjacji lub decyzje wywłaszczeniowe).
 • Doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na budowę.

(więcej…)

Kosztorysant

Obowiązki:

 • Weryfikacja dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznych, energetycznych i teletechnicznych.
 • Sporządzanie wycen, kosztorysów, przedmiarów robót.
 • Wysyłanie zapytań ofertowych do dostawców branżowych.
 • Przygotowywanie harmonogramów realizacji inwestycji.

(więcej…)

Specjalista ds. obsługi sklepu internetowego

Obowiązki:

 • obsługa klientów sklepu (detalicznych i hurtowych)
 • budowanie relacji z klientami
 • obsługa zamówień (przyjmowanie, weryfikacja, zmiana statusów, pakowanie i wysyłka)
 • współpraca z dostawcami i weryfikacja stanów magazynowych
 • współpraca przy rozszerzaniu oferty
 • bieżące czynności związane z funkcjonowaniem sklepu
 • raportowanie działalności sklepu 

(więcej…)

Elektromonter napowietrznych linii wysokiego napięcia

Obowiązki:

• montaż konstrukcji kratowych,
• montaż przewodów roboczych, OPGW na liniach WN i NN,
• remonty linii WN,NN
• usuwanie awarii na liniach WN i NN

(więcej…)

Inżynier budowy

Obowiązki:

 • Koordynowanie prac budowlano – montażowych
 • Prowadzenie dokumentacji projektu w branży elektroenergetycznej

(więcej…)

Kierownik budowy

Obowiązki

 • Zarządzanie projektem w branży elektroenergetycznej
 • Opracowywanie harmonogramów prac budowlano-montażowych
 • Sprawowanie nadzoru nad pracami budowlano – montażowymi
 • Prowadzenie dokumentacji projektu
 • Analiza i rozliczenie kosztów projektu
 • Optymalizacja rozwiązań organizacyjnych i technicznych projektu (więcej…)