Specjalista ds. formalno-prawnych

Obowiązki

 • Badanie stanu formalno – prawnego gruntów
 • Wprowadzenie planowanych obiektów infrastruktury energetycznej do MPZP lub uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
 • Pozyskanie praw do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
 • Doprowadzenie do uzyskania służebności przesyłu (umowy cywilno-prawne zawarte w drodze negocjacji lub decyzje wywłaszczeniowe).
 • Doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na budowę.

Region: Warszawa/cała Polska

WYMAGANIA:

 • Doświadczenie w jednym lub kilku wskazanych wyżej zakresach (mile widziane referencje lub inne dokumenty poświadczające wykonywane wcześniej prace).
 • Umiejętność samodzielnego działania i organizacji pracy.
 • Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie całego kraju.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację z niepolskojęzycznym kontrahentem.

OFERUJEMY:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia.
 • Możliwość długoterminowej współpracy.
 • Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Jesteś zainteresowany?

Jeśli chcesz z nami pracować, wyślij CV na adres: praca@elbudbis.pl

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.)dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.