O NAS

Elbudbis Sp. z o.o. jest firmą consultingową oferującą kompleksową obsługę inwestycji sektora elektroenergetycznego. Tworzymy zespół, który realizował i realizuje największe branżowe inwestycje w Polsce oraz uczestniczy w wielu projektach zagranicznych. Wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz posiadane kwalifikacje pozwalają na wsparcie realizacji inwestycji naszych klientów na każdym jej etapie.

Naszym klientom oferujemy możliwość skorzystania z naszych umiejętności i wieloletniego doświadczenia. Gwarantujemy pomoc w odnalezieniu się i dopasowaniu do specyficznych realiów rynku elektroenergetycznego. Dzięki temu świadczone przez nas usługi są profesjonalne i stanowią istotną wartość dodaną dla naszych partnerów biznesowych.

OFERTA

Szerokie spektrum usług inżynieryjnych związanych z konstrukcją oraz budową instalacji elektroenergetycznych to podstawa oferty spółki ELBUDBIS. Naszą ofertę wspiera wieloletnie doświadczenie, wyszkolona kadra i silna specjalizacja.

deradztwo prawne

Doradztwo prawne

Wsparcie prawne wszystkich działań inwestora – od przetargu do zakończenia inwestycji.

deradztwo techniczne

Przygotowanie i realizacja inwestycji

Fachowe i kompleksowe doradztwo na każdym etapie inwestycji.

projektowe

Projektowanie

Grupa wykwalifikowanych inżynierów i projektantów, gotowa do realizacji każdego zlecenia.

specjalistyczny montaz

Specjalistyczny montaż

Doświadczone brygady montażowe pomogą zrealizować każde przedsięwzięcie elektroenergetyczne.

przetargi

Przetargi

Pomożemy Twojej firmie uzyskać zamówienie w sektorze publicznym – od oferty, po reprezentację w procedurze przetargowej.

szkolenia

Szkolenia

Oferowane przez nas szkolenia szybko i efektywne podniosą kwalifikacje Twojej kadry.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
A PRZYGOTUJEMY OFERTĘ SPECJALNĄ DLA CIEBIE!

ZESPÓŁ

 • Zespół prawny
  • zespol prawny
  • Zespół prawny to doświadczeni adwokaci i radcowie prawni, posiadający uprawnienia zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prywatyzacji spółek, prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska oraz prawa zamówień publicznych.

   Dział prawny zajmuje się obsługą prawną inwestycji realizowanych przez naszych klientów. Do głównych zadań należy sporządzanie oraz negocjowanie umów cywilnoprawnych i reprezentowanie generalnego wykonawcy w sporach i negocjacjach z inwestorami oraz podwykonawcami przy realizacji długoterminowych kontraktów. Dział prowadzi sprawy formalno-prawne (m.in. pozyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomościami) oraz postępowania sądowe. Nasi prawnicy analizują otoczenie prawne inwestycji oraz świadczą usługi z zakresu doradztwa organizacyjnego. Poza tym, zespół prawny prowadzi bieżącą obsługę prawną, podyktowaną potrzebami klientów.

   W przypadku świadczenia usług dotyczących przetargów, dział prawny współpracuje z zespołem ds. przetargów.

 • Zespół ds. przetargów
  • zespol ds przetargow
  • Interdyscyplinarna grupa fachowców, która pomoże Ci zdobyć upragnione zamówienie w sektorze publicznym. W szeregi zespołu wchodzą inżynierowie, prawnicy i ekonomiści z bogatym doświadczeniem. Dzięki połączeniu sił specjalistów z różnych dziedzin minimalizujemy ryzyko odrzucenia oferty z przyczyn innych niż cena. Oferty są skalkulowane tak, aby zrealizować inwestycję przy jak najniższych kosztach i zmaksymalizować zysk generalnego wykonawcy.

   Dodatkowym atutem członków zespołu ds. przetargów jest doskonała znajomość rynku elektroenergetycznego w Polsce. Liczne kontakty zawodowe pozwalają członkom zespołu kojarzyć różnych przedsiębiorców w celu wspólnego ubiegania się o kluczowe, skomplikowane zamówienia.
   Członkowie zespołu współpracują nie tylko z kontrahentami z Polski, ale również z innych krajów Europy i Azji. W pracy posługują się biegle językiem angielskim.

 • Zespół techniczny
  • zespol techniczny
  • Zespół techniczny to inżynierowie posiadający wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do realizacji inwestycji zgodnie z oczekiwaniami inwestora oraz wymaganiami zamawiającego. Posiadane doświadczenie oraz umiejętność korzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych pozwala na realizację najbardziej wymagających inwestycji. Doradztwo techniczne ma charakter kompleksowy – obejmuje wszystkie etapy inwestycji, od prac przygotowawczych po odbiór końcowy inwestycji.

   Do zadań realizowanych przez zespół techniczny w zakresie przygotowania inwestycji należy zaliczyć między innymi analizę techniczną przedsięwzięcia. Na etapie realizacji inwestycji dział techniczny wspiera inwestora przy wyborze wykonawców i dostawców, rekomendując wybór najkorzystniejszej oferty. Bierze również udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz powykonawczej. Ponadto, członkowie zespołu technicznego sprawują nadzór i koordynacja nad uruchomieniem i odbiorem końcowym inwestycji.

 • Zespół projektowy
  • zespol projektowy
  • Zespół projektowy tworzą projektanci posiadający uprawnienia do wykonywania prac projektowych w wielu specjalnościach. Doświadczenie posiadane przez członków zespołu pozwala na świadczenie usług o szerokim spektrum, w sektorze elektroenergetycznym, branży konstrukcyjno-budowlanej oraz telekomunikacyjnej. Zakres działalności zespołu projektowego obejmuje przygotowywanie wielobranżowej dokumentacji technicznej, zgodnie z polskimi i zagranicznymi normami dotyczącymi dokumentacji projektowej, jak również wykonywanie analiz i ekspertyz związanych z realizacją inwestycji.

   Dla naszych klientów działających w branży elektroenergetycznej zespół projektowy oferuje usługi z zakresu projektowania stacji i linii elektroenergetycznych napowietrznych oraz kablowych.

   Projektanci posiadają również doświadczenie w projektowaniu infrastruktury telekomunikacyjnej, sporządzaniu ekspertyz budowlanych oraz opinii projektów budowlanych i wykonawczych.

 • Zespół zarządzający
  • zespol zarzadzajacy
  • Trzon kadry kierowniczej tworzą osoby posiadające wiedzę i kwalifikacje z zakresu zarządzania inwestycjami w sektorze elektroenergetycznym, poświadczone odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Kadra zarządzająca to znakomici menadżerowie i kierownicy budów, którzy swoje doświadczenie zdobywali pracując m.in. przy największych inwestycjach elektroenergetycznych w Polsce.

   Do głównych zadań zespołu zarządzającego należy zarządzanie projektem w trakcie jego realizacji. Ich działalność obejmuje wiele aspektów niezbędnych do powodzenia projektu. Do najważniejszych należy zaliczyć budowanie zespołu pracowników realizujących inwestycję, a także koordynacja współpracy wykonawców realizujących projekt. Kierownik projektu i menadżerowie sprawują nadzór nad kosztami, terminami oraz jakością realizacji projektu, reprezentują generalnego wykonawcę przed zamawiającym.

KLIENCI

Elbudbis sp. z o.o. nowym Liderem Bezpiecznej Pracy W czasie XX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, która odbyła się w dniach 25-26 października 2017 r. w Rzeszowie, Elbudbis sp. z o.o. otrzymał nominację na członka Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Forum Liderów to miejsce dla najlepszych i najbardziej ambitnych w sferze bezpieczeństwa pracy przedsiębiorstw. Wysokie wymagania regulaminu Forum, pozwoliły na zebranie w jego gronie prawdziwych Liderów Bezpiecznej Pracy.

strzalka do góry
close