Kierownik budowy

Obowiązki

 • Zarządzanie projektem w branży elektroenergetycznej
 • Opracowywanie harmonogramów prac budowlano-montażowych
 • Sprawowanie nadzoru nad pracami budowlano – montażowymi
 • Prowadzenie dokumentacji projektu
 • Analiza i rozliczenie kosztów projektu
 • Optymalizacja rozwiązań organizacyjnych i technicznych projektu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek elektrotechnika
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Potwierdzone referencjami doświadczenie zawodowe, minimum 2 lata na stanowisku kierownika robót/budowy na budowach linii energetycznych o napięciu co najmniej 110 kV
 • Umiejętność sporządzania ofert i prowadzenia negocjacji z dostawcami i podwykonawcami
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość jęz. angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Praca w delegacji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole
 • Zdyscyplinowanie, dokładność, zaangażowanie, samodzielność, lojalność
 • Mile widziane uprawnienia w zakresie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatami IPMA lub PMP, Prince 2

Oferujemy

 • Uczestnictwo w ciekawych międzynarodowych projektach
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, szkolenia
 • Możliwość długoterminowej współpracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie

Jesteś zainteresowany?

Jeśli chcesz z nami pracować, wyślij CV na adres: praca@elbudbis.pl

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.)dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.